Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
18149
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Abel, Donald C.
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Freud, Sigmund
Βιβλιογραφία: Σάντας, Γεράσιμος-Ξενοφῶν
Τίτλος:
Santas Gerasimos, “Plato and Freud: Two Theories of Love”. Oxford and New York: Basil Blackwell, 1988, xi+195 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ancient Philosophy
Τόμος:
12
Ἔτος:
1992
Ἔτος Ἔκδοσης:
1992
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 193-196
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἠθικὴ [: Ethics]
Ὑπαρξισμὸς [: Existentialism]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ψυχολογία [: Psychology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΑΝ 01-19521