Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
17838
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Πρωτόπαπα-Μαρνέλη, Μαρία
Βιβλιογραφία: Marcel, Gabriel-Honore
Βιβλιογραφία: Parain-Vial, Jeanne
Τίτλος:
Parain-Vial Jeannne, “Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur”, Laussanne, L' Age d' Homme, 1989, 232 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
23-24
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1993-1994
Ἔτος Ἔκδοσης:
1993-1994
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 371-373
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γαλλικὴ Φιλοσοφία [: French Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΩΤΟΠ 01-13326