Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
17825
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Πρελορέντζος, Γιάννης
Βιβλιογραφία: Spinoza, Baruch (Benedict) de
Βιβλιογραφία: Yovel, Yirmiyahu
Τίτλος:
Yovel Yirmiyahu (ed.), “God and Nature: Spinoza' s Metaphysics”, E. J. Brill, Leiden-New York, XIII-253 p
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Archives de Philosophie
Τόμος:
55
Ἔτος:
1992
Ἔτος Ἔκδοσης:
1992
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 11-15
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1600 - 1649
17ος αἰώνας 1650 - 1699
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΕΟΛ 02-13589