Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
17257
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Deleuse, Gilles
Συγγραφέας: Bouveresse, Jacques
Συγγραφέας: Kaufmann, Pierre
Συγγραφέας: Fichant, Michel
Συγγραφέας: Granel, Gérald
Συγγραφέας: Descamps, Christian
Συγγραφέας: Pisier-Kouchner, Evelyne
Ἐπιμελητής: Châtelet, François
Μεταφραστής: Παπαγιώργης, Κωστῆς
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Μαρξισμὸς [: Marxism]
Ὑπαρξισμὸς [: Existentialism]
Φιλοσοφία τοῦ Πολιτισμοῦ [: Philosophy of Culture]
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999