Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
17228
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Παπαγιαννίδου, Μαίρη
Βιβλιογραφία: Wittgenstein, Ludwig
Βιβλιογραφία: Chomsky, Noam Avram
Βιβλιογραφία: Maher, John
Βιβλιογραφία: Groves, Judy
Βιβλιογραφία: Heaton, John
Βιβλιογραφία: Buick, Joanna
Βιβλιογραφία: Jevtic, Zoran
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία [: Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999