Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1665
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Τίτλος:
Ὁ Κωνσταντῖνος Κούμας ὡς ἱστορικὸς τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
15-16
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1985-1986
Ἔτος Ἔκδοσης:
1985-1986
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 376-397
Περίληψη-Σχόλια:

ZUSAMMENFASSUNG

KONSTANTIN KUMAS ALS GESCHICHTSSCHREIBER DER NEUGRIECHISCHEN PHILOSOPHIEAUS DEN philosophie- und literaturgechischtlichen Texten des griechischen Gelehrten Konstantin Kumas (Larissa 1777 - Triest 1836) ergibt sich das Schema einer Periodisierung der Geschichte der neugriechischen Philosophie, dessen kritische Analyse seine aufklärerische Züge offenbart: Kumas interpretiert die neugriechische Philosophie im Rahmen der Paideia, die der geistigen Entfaltung der Menschen dient. Sein hermeneutisches Prinzip ist der Begriff des Fortschritts, der sich überhaupt im Übergang von der aristotelisch-scholastischen Philosophie zur neueren Philosophie ausdrückt.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Παιδείας [: History of Modern Greek Education]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΟΥΜ 04-1665