Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
16601
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Βιβλιογραφία: Γιαννακόπουλος, Ντίνος
Τίτλος:
Geanakopoulos D. J., “Interaction of the ‘sibling’ byzantine and Western cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600)”, New Haven and London, Yale University Press, 1976, 416 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
7
Ἔτος:
1979
Ἔτος Ἔκδοσης:
1979
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 216-217
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλολογία [: Byzantine Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
16ος αἰώνας 1500 - 1549
16ος αἰώνας 1550 - 1599
17ος αἰώνας 1600 - 1649
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΝΙΑΡ 02-10898