Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1531
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Τίτλος:
Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα ὡς φιλοσοφικὴ μαρτυρία
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1980
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Β΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θεσσαλικῶν Σπουδῶν
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλικῶν Σπουδῶν
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Λάρισα-Βόλος
Ἔτος Ἔκδοσης:
1980
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 271-284
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Παιδείας [: History of Modern Greek Education]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΟΥΜ 03-61