Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
15021
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Βιβλιογραφία: Ferguson, Adam
Τίτλος:
Da Ferguson a Kant: Un dialogo sulla morale, il progresso, e la storia
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Δωδώνη
Τόμος:
16
Τόπος:
Ἰωάννινα
Ἔτος:
1987
Ἔτος Ἔκδοσης:
1987
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 59-85
Σημειώσεις:
Ἀνάτυπο
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Kant, Immanuel - Καντιανισμὸς [: Kant, Immanuel - Kantianism]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας [: Philosophy of History]
Φιλοσοφικὴ Ἀνθρωπολογία [: Philosophical Anthropology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
MET 01-1669