Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
14936
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀγάπιος, ὁ ἱερομόναχος
Συγγραφέας: Νικόδημος, ὁ Ἁγιορείτης
Ἐπιμελητής: Νεόφυτος Ζ΄, ὁ ἀπὸ Μαρωνείας
Ἐπιμελητής: Δωρόθεος, ὁ ἱεροκήρυκας
Ἐπιμελητής: Γεωργίου, Α. Στ.
Ἐπιμελητής: Φερετόπουλος, Ἀποστόλης
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἠθικὴ [: Ethics]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Χρηστοήθεια [: Christoetheia]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899