Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
14725
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π.
Συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν.
Συγγραφέας: Λαιμός, Ἀντρέας Γ.
Συγγραφέας: Παλαιολόγος, Γεώργιος
Συγγραφέας: Λοῦρος, Νικόλαος Κ.
Συγγραφέας: Μπόνης, Κωνσταντῖνος
Συγγραφέας: Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν.
Συγγραφέας: Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας
Συγγραφέας: Ζέρβας, Λεωνίδας
Συγγραφέας: Φραγκίστας, Χαρ.
Συγγραφέας: Πίπας, Δημοσθένης
Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Ἐκπαίδευσης [: History of the Modern Greek Education System]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999