Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
13895
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Μαρκάκης, Μανώλης
Συγγραφέας: Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Τουρλίδης, Γεώργιος Ἀθ.
Συγγραφέας: Κουμάκης, Γεώργιος Χ.
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ.
Συγγραφέας: Μάνος, Ἀνδρέας
Συγγραφέας: Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Σπαντίδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Γεώργας, Δημήτριος
Συγγραφέας: Ἠλιόπουλος, Κ. Γ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τοῦ Πολιτισμοῦ [: Philosophy of Culture]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999