Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1382
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Hetzer, Armin
Βιβλιογραφία: Καβαλλιώτης, Θεόδωρος
Τίτλος:
Das Dreisprachige Wörterverzeichnis von Theodoros Anastasiu Kavalliotis
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Hamburg
Ἐκδόσεις:
Helmut Buske
Ἔτος Ἔκδοσης:
1981
Τόμος:
Τόμος Α΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
278 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γλώσσα [: Language]
Γραμματικὴ [: Grammar]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΑΒ 01-1054
ISSN:
0720-0994