Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
13312
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Rousseau, Jean-Jacques
Τίτλος:
Oeuvres Completes
Ὑπότιτλος:
Julie, ou la nouvelle héloise
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Paris
Ἐκδόσεις:
De l' imprimerie de P. Didot L' Ainé
Σειρά:
Au palais des Sciences et Arts
Ἔτος Ἔκδοσης:
1801
Τόμος:
Τόμος Γ'
Ἀριθμὸς Σελίδων:
423 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γαλλικὴ Φιλοσοφία [: French Philosophy]
Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς [: European Enlightenment]
Ἐπιστολογραφία [: Correspondence]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849