Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1295
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Füves, Ödön
Βιβλιογραφία: Ζαβίρας, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Nepos, Cornelius
Τίτλος:
G. Zaviras, Übersetzer von Cornelius Nepos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ὁ Ἐρανιστής
Τόμος:
2
Ἔτος:
1964
Ἔτος Ἔκδοσης:
1964
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 60-63
Σημειώσεις:
Ἀνάτυπο
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Παιδείας [: History of Modern Greek Education]
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΖΑΒ 01-830