Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12918
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Schofield, Malcolm
Συγγραφέας: Raven, J. E.
Συγγραφέας: Kirk, Geoffrey Stephen
Μεταφραστής: Κούρτοβικ, Δημοσθένης
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κοσμολογία [: Cosmology]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας [: History of Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Φύσης - Οἰκολογία [: Philosophy of Nature – Ecology]
Φιλοσοφικὴ Ἱστοριογραφία [: Philosophical Historiography]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999