Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1260
Γλῶσσα:
Λατινικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Gesnerus, Joannis Matthias
Βιβλιογραφία: Ἑλλάδιος, Ἀλέξανδρος
Τίτλος:
Observatio XXX. Eruditione Graecorum, qui hodie vivunt, contra Alexandrum Helladium, nat. Graecum
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Miscellanea Lipsiensia
Leipzig

1716
Τόπος Ἔκδοσης:
Leipzig
Ἔτος Ἔκδοσης:
1716
Τόμος:
Τόμος Β΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 397 - 452
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γραμματικὴ [: Grammar]
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΛΛ 01-15652
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: 1 2 3