Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1250
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Χαριλάου, Νεόφυτος
Βιβλιογραφία: Δούκας, Νεόφυτος
Τίτλος:
L' attività culturale di Neofytos Dukas negli ani 1803-1814
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἰταλοελληνικά
Τόμος:
4
Ἔτος:
1991-1993
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991-1992
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 195-214
Ἠπειρωτική Βιβλιογραφία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΔΟΥΚ 02-8803