Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11924
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ.
Βιβλιογραφία: Hagenmann, L.
Βιβλιογραφία: Glei, R.
Τίτλος:
Hagenmann L. - Glei R. (Hg), “Ἕν καὶ πλῆθος, Einheit und Vielheit”. Festschrift für Karl Bormann zum 65. Geburstag, Würzburg / Altenberge, Echter/ Oros Verlag, 1993, 434 S.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
25-26
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1995-1996
Ἔτος Ἔκδοσης:
1995-1996
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 403-409
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΑΛΟΓ 01-19313