Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11774
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Sigrist, Christian
Βιβλιογραφία: Luhmann, Niklas
Τίτλος:
Das gesellschaftiche Milieu der Luhmanschen Theorie
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Das Argument
Τόμος:
178
Ἔτος:
1989
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 837-855
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κοινωνιολογία [: Sociology]
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999