Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11456
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Φαραντάκις, Πέτρος Ι.
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ.
Βιβλιογραφία: Πορφύριος
Βιβλιογραφία: Πλωτῖνος
Τίτλος:
Evangeliou Christos, “Aristotle's “Categories” and Porphyry. Philosophia Antiqua”, Leiden, Ed., E. J. Brill, 1988, 215 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση
Τόμος:
5
Τεῦχος:
15
Ἔτος:
1988
Ἔτος Ἔκδοσης:
1988
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 346-347
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λογικὴ [: Logic]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Νεοπλατωνισμὸς [: Neoplatonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΥΑΓΓ 01-8086