Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11448
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ.
Βιβλιογραφία: Vico, Giambattista
Βιβλιογραφία: Verene, D. P.
Τίτλος:
Verene D. P., “Vico' s Science of imagination”, Ithaca, Cornell University Press, 1981, 227 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
12
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 445-447
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἰταλικὴ Φιλοσοφία [: Italian Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας [: Philosophy of History]
Φιλοσοφικὴ Ἀνθρωπολογία [: Philosophical Anthropology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
16ος αἰώνας 1550 - 1599
17ος αἰώνας 1600 - 1649
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΥΑΓΓ 01-17239