Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11444
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ.
Βιβλιογραφία: Dewey, John
Τίτλος:
Individual and society in the philoshophy of John Dewey
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Διεπιστημονικῆς ἐκδήλωσης
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἄτομο καὶ κοινωνία
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ἀθήνα
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 55-66
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Παιδαγωγικὴ [: Paedagogics]
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΥΑΓΓ 01-6618