ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Reedy, Jeremiah, Frede, Michael, Luz, Menahem, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Fortunoff, David, Michelsen, J. M., Kusayama, Kyoko, Lautner, Peter, Μήτσης, Φίλιππος, Blakeley, Donald, Hahm, David E., Stephens, William, Rocca, Julius, Ledbetter, Grace, Placido, Domingo, Preus, Peter, Shields, Christopher, Ward, Julie K., Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), 22-30/08/1992, Athens, 1994, 247 σ.

2. Kusayama, Kyoko, «The meaning of the Stoic rationalism as contrasted with that of Plato», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 89-100

3. Kusayama, Kyoko, «Pythagoreanism in Plato's cosmology», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 102-109

4. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Ἀνεμογιάννης-Σινανίδης, Σπυροδῆμος Γ., Robinson, Thomas M., Purtill, Richard, Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ., Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Yamakawa, Hideya, Centrone, Bruno, Παπαθανασίου, Μαρία, Bigelow, John, Dobrochotov, Alexander L., Kusayama, Kyoko, Lautner, Peter, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Suzuki, Teruo, Zhmud, Leonid, Abraham, W. E., Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy , Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), 22-27/08/1991, Athens, 1992, σ. 257