ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Sartre, Jean-Paul, Pingaut, Bernard, Mascolo, Dionys, Ὁ ρόλος τοῦ διανοούμενου στὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα , Ἀθήνα, Μπάϋρον, 1973, 40 σ.

2. Pingaut, Bernard, « [Λόγος]», στό: Ὁ ρόλος τοῦ διανοούμενου στὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα, Ἀθήνα, Μπάϋρον, 1973, σσ. 25-30