ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Golaszewska, Maria, «The work of Art in an Axiological Situation » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 124-129

2. Golaszewska, Maria, «Création artistique: structure et paradoxes » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 100-105

3. Golaszewska, Maria, «L' esthétique et l' anthropologie philosophique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 15-16 (1976-1977), σσ. 55-64

4. Golaszewska, Maria, «Être artiste engagé » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 21-25