ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gericke, John, «Anatomy of thinking, faith and science in early Greek philosophy», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 71-88

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Wubnig, J., Gobár, Ash, Ladikos, Anastasios, Beattie, Alastair, Walton, Richard, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Eming, Knut, Kelley, David, Notomi, Noburu, Poulakos, Takis, Vassiliou, Anastasia, Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 251 σ.

3. Gericke, John, Maritz, Petrus J., «Romanticizing the Politeia (state): Synesius of Cyrene's adaption of Plato' s Republic to find sense in his state » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1999), σσ. 133-145

4. Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Zistakis, Aleksandar, Gericke, John, Blakeley, Donald, Lee, Keekok, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Fox, Warwick, Gunderson, Martin, Loizou, Andros, Wilkinson, Lisa, Pietarinen, Juhani, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Crabbé, Philippe, Kuwako, Toshio, Shearman, Richard, Voss, Deborah, Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), 23-28/08/1998, Ἰωνία, 1999, 255 σ.

5. Gericke, John, «Democracy and environmental management and policy making», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 78-89

6. Ausland, Hayden W., Yamakawa, Hideya, Casertano, Giovanni, Gericke, John, Maritz, Petrus J., Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φαναρᾶς, Βασίλειος, Ostenfeld, Eric Nis, Burgess, Scott, Craik, Elizabeth M., Gottlieb, Paula, Junker, Kirk W., Leach, Joan, Morales, Dario López, Novo, Elsa Garcia, Poulakos, John, Rocca, Julius, Shah, Hemant, Stella, Massimo, Lens-Tuero, Jesus, Von Staden, Heinrich, Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), 20-30/08/1997, Athens, 1998, 301 σ.

7. Gericke, John, «Medicine and the soundness of the soul in Aristotle», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 68-80

8. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Polansky, Roland, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Καρασμάνης, Βασίλης, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Schulze, Werner, Poulakos, John, Arends, Frederik, Havlicek, Ales, Lisi, Francisco L., Stalley, R. F., Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), 04-14/07/1996, Athens, 1997, 246 σ.

9. Gericke, John, «Platonic ambivalence: Human and natural justice: A current dialogue», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 63-75

10. Gericke, John, «Aristotelian Theology: scepticism in reason » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1996), σσ. 59-70