ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Plekhanov, Georgi Valentinovich, Αἰσθητική. 1) Ἡ τέχνη καὶ η λογοτεχνία σὰν κοινωνικὰ φαινόμενα, 2) Κριτικὲς μελέτες καὶ φιλολογικὰ ἄρθρα, Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, χ. χ., 159 σ.

2. Plekhanov, Georgi Valentinovich, «“Γιὰ τὴν 60ὴ ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Χέγγελ” » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 4 (1981), σσ. 83-93