ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Puchner, Walter, «Καὶ ἄλλες εἰδήσεις γιὰ θεατρικὲς παραστάσεις στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 17ο αἰώνα. Καπουκίνοι καὶ Ἰησουΐτες τὸ 1665/1666 » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 29 (1999), σσ. 327-334

2. Puchner, Walter, «Ἀντώνιος Συμεὼν Ζωγράφος. Ἕλληνας λιμπρετίστας καὶ κωμωδιογράφος στὴ Βενετία τὰ χρόνια τῆς πτώσεως τῆς Γαληνοτάτης καὶ τῆς Γαλλοαυστριακῆς κατοχῆς (1783-1818) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 29 (1999), σσ. 457-477

3. Puchner, Walter, «Προσχέδιο θρησκευτικοῦ δράματος ἀγνώστου Χίου ποιητῆ γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης. Κριτικὴ ἔκδοση, μὲ εἰσαγωγή, Σημειώσεις καὶ Γλωσσάριο » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 28 (1998), σσ. 357-431

4. Puchner, Walter, «Νέες εἰδήσεις γιὰ θεατρικὲς παραστάσεις τῶν Ἰησουϊτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη (1614/15) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 28 (1998), σσ. 349-355

5. Puchner, Walter, «Λόγια καὶ λαϊκὰ στοιχεῖα στὴν κυκλαδικὴ δραματουργία τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 317-329

6. Puchner, Walter, Παράβασις. Ἐπιστημονικὸ δελτίο τμήματος Θεατρικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1995-

7. Puchner, Walter, «Θεατρικὴ παράσταση στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1623 μὲ ἔργο γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 235-262

8. Puchner, Walter, «Die “Repraesentatio Figurata” der Repräsentation der Jungfau Maria im Tempel von Philippe de Mezières (Avignon 1372) und ihre zypriotische Herkunft » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 91-129

9. Puchner, Walter, «Θεατρολογικὲς ἔρευνες γιὰ τὸ πρότυπο τοῦ “Ζήνωνα” » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 206-284