ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Grabmann, Martin, Verbeke, G., Mandonnet, Pierre, Browne, M. D., Pelster, Franz, Feder, Alfred, Sladeczek, Maria, Scheeben, Heribert Chr., Glorieux, Palémon, Motte, Antonin - René, Landgraf, Arthur, Geenen, Godefridus, Steenberghen, Fernand Van, Henle, Robert John, Gunten, François von, Heath, Thomas R., Horst, Ulrich, Dondaine, Antoine, Pesch, Otto Hermann, Engelbert, Pius, Heinzmann, Richard, Thomas von Aquin - Band 1 . Band 1, .Chronologie und Werkanalyse, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 491 σ.

2. Grabmann, Martin, Die Geschichte der Scholastischen Methode. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen, Die Scholastische Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts, Τόμος Α', Graz, Akademische Verlagsgesellsscaft m. b. H., 1909, 354 σ.

3. Hartmann, Günter, Grabmann, Martin, Philosophisches Jahrbuch, Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint