ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gardiner, Michael, «Bakhurst David, “Ἐπανάσταση καὶ Συνείδηση στὴ Σοβιετικὴ Φιλοσοφία”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991 » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 150-152

2. Gardiner, Michael, «Bakhurst David, “Ἐπανάσταση καὶ Συνείδηση στὴ Σοβιετικὴ Φιλοσοφία”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991 » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 150-152