ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Pecker, Jean-Claude, «Οἱ ἐπίδεσμοι ἑνὸς κουρασμένου Big Bang » , Οὐτοπία, 16 (1995), σσ. 121-127

2. Pecker, Jean-Claude, «Ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Bing-Bang » , Οὐτοπία, 6 (1993), σσ. 87-105

3. Pecker, Jean-Claude, «Μαθηματικὰ μοντέλα καὶ φυσικὴ πραγματικότητα » , Διαλεκτική, 4 (1990), σσ. 103-120