ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

2. Lefebvre, Henri, Enthoven, Jean-Paul, Trotignon, Pierre, Faivre, Antoine, Philonenko, Alexis, Canivez, André, Colette, Jacques, Debout, Simone, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας . 19ος αἰώνας. Ρομαντικοί - Κοινωνιολόγοι, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 375 σ.