ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Parain-Vial, Jeanne, « Influence de Platon sur la théorie de la justice dans l' œuvre de Simone Weil», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 349-357

2. Parain-Vial, Jeanne, «Ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἔργο τέχνης. Ὁ ρόλος τῶν προτιμήσεων καὶ τῶν θεατρικῶν “Ἐφφέ” . [Περίλ. γαλλ. ἄρθρου]» , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σ. 151

3. Parain-Vial, Jeanne, Philosophie des sciences de la nature. Tendances Nouvelles, Παρίσι, Klincksieck, 1983, 269 σ.

4. Parain-Vial, Jeanne, «La structure du temps musical » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 144-151

5. Parain-Vial, Jeanne, «La création dans le perspective structuraliste » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 182-189