ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Preve, Constantzo, «Milios J., Dimoulis D., Economakis G., “Karl Marx and the Classics. An Essay on Value. Crises and the Capitalist Mode of Production”, Ashgate, Aldershot, 2002, 226 p. » , Οὐτοπία, 50 (2002), σσ. 177-180

2. Preve, Constantzo, «Ἡ δημοκρατία κατὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀπὸ τὸν Σπινόζα μέχρι τὸ σενάριο τῆς παγκοσμιοποίησης . Σημειώσεις γιὰ τὴ φιλοσοφία, τὴν πολιτικὴ καὶ τὰ προβλήματα ἱστορίας τοῦ Mαρξισμοῦ» , Θέσεις, 76 (2001), ΣΣ. 73-94

3. Preve, Constantzo, «Γιὰ μιὰ νέα φιλοσοφία τῆς κριτικῆς τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὑπέρβαση τῶν παραδοσιακῶν δυϊσμῶν καὶ τῶν μεγάλων μονοθεματικῶν ἀφηγήσεων » , Οὐτοπία, 45 (2001), σσ. 143-151

4. Preve, Constantzo, «Γιὰ μιὰ ὁλοσχερὴ ἀναδιατύπωση τοῦ Μαρξισμοῦ. Δὲν θὰ μείνουμε στὰ μισὰ τοῦ δρόμου » , Οὐτοπία, 9 (1994), σσ. 131-139

5. Preve, Constantzo, Τὸ λυκόφως τῶν κοινωνικῶν θεῶν, Ἀθήνα, Στάχυ, 1994, 306 σ.

6. Preve, Constantzo, «Ἡ μαρξιστικὴ σκέψη τοῦ Antonio Gramsci μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ ἱστορικοῦ Κομμουνισμοῦ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1991 » , Οὐτοπία, 1 (1992), σσ. 6-19

7. Preve, Constantzo, «Ἡ σημερινὴ κρίση τοῦ ἰταλικοῦ Μαρξισμοῦ καὶ ἡ ὀντολογία τοῦ κοινωνικοῦ Εἶναι » , Ὁ Πολίτης, 103 (1990), σσ. 49-54

8. Preve, Constantzo, «Ποιά “φιλοσοφικὴ μορφὴ” γιὰ τὸν Μαρξισμό; » , Ὁ Πολίτης, 77 (1987), σσ. 44-48