ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Purtill, Richard, «Three concepts and three ethics of competition», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 294-300

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Πατσιώτη, Ἰωάννα, Καραβάκου, Βασιλική, Ζαχαρίου, Παναγιώτης, Lee, Keekok, Westra, Laura, Tagore, Rabindranath, Poulakos, John, Ladikos, Anastasios, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Renaud, François, Ἀρβανιτόπουλος, Μιχάλης, Gaffney, Paul, Hardy, Jörg H., Hitchcock, David, Kalan, Valentin, Kuisma, Olva, Maryon, Jerome, Northwood, Heidi M., Sheridan, Heather, Stocker, Barry, Wilkinson, Lisa, Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy , Vol. I, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), 27/06-04/07/2004, Athens, 2005, 416 σ.

3. Purtill, Richard, «Friendship and enmity between nations», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 177-182

4. Anton, John P., Gloy, Karen, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Ausland, Hayden W., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Τσάλλα, Ἑλένη, Lee, Keekok, Westra, Laura, Arditto, Linda, Bos, Abpaham P., Gobár, Ash, Graham, Gordon, Jarratt, Susan C., Ladikos, Anastasios, Loizou, Andros, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Tsolis, Theodore, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), 2-8/08/2002, Athens, 2003, 268 σ.

5. Anton, John P., Robinson, Thomas M., Waugh, Joanne, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Arditto, Linda, Renaud, François, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Heinemann, Gottfried, Atanassova, Antonia, Christiansen, Adrienne E., Hartelious, Johanna, Haskins, Ekaterina, Langsdorf, Lenore, Leff, Michael, Müller, Vincent, Peters, John Durham, Sears, Jason, Sutton, Jane S., Zavota, Gina, Zulick, Margaret D., Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, σ. 215

6. Purtill, Richard, «Poetry, fiction and mythology as means of communication», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 176-182

7. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Wubnig, J., Gobár, Ash, Ladikos, Anastasios, Beattie, Alastair, Walton, Richard, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Eming, Knut, Kelley, David, Notomi, Noburu, Poulakos, Takis, Vassiliou, Anastasia, Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 251 σ.

8. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Ἡ ἀγάπη ὡς μέσον γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ὡς μέσον γιὰ τὴν ἀγάπη», στό: Πρακτικὰ IB΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία, Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 165-170

9. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Love as a means to truth and truth as a means to love», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 170-176

10. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Ποταμιάνου-Παλλαντίου, Ἑλένη, Anton, John P., Ἀναστασοπούλου-Καπογιάννη, Θεώνη, Πανούσης, Βασίλης Σπ., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Τεμπέλης, Ἠλίας, Γεωργίου, Θεόδωρος, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Δήμου-Τζαβάρα, Ἀναστασία, Purtill, Richard, Castle, Lilia, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ., Σιδηροπούλου, Χρυσή, Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Πρακτικὰ IB΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία, 20-27/08/2000, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2001, 240 σ.

11. Τερέζης, Χρῆστος, Anton, John P., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Ausland, Hayden W., Goodyear, Dwight, Talisse, Robert B., Hahn, Susan, Luz, Menahem, Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Yan, K. T., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Cherbakova - Castle, Lilia, Poulakos, John, Pietarinen, Juhani, Sutton, Tiffany, Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), 20-26/08/1999, Athens, Ionia, 2000, 256 σ.

12. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Τερέζης, Χρῆστος, Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργίου, Θεόδωρος, Κόντος, Παῦλος, Ράπτη, Γιούλη, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Θανασᾶς, Παναγιώτης, Μελισσίδης, Νικόλαος Σ., Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Κεσίσογλου, Ἀλέξανδρος, Glucker, John, Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., Μάρκος, Ἀντώνιος Γ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Τσάλλα, Ἑλένη, Τσώλης, Θεόδωρος, Τζουραμάνη, Εὐγενία, Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), 20-26/08/1999, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2000, 354 σ.

13. Purtill, Richard, Cherbakova - Castle, Lilia, «Art, truth and goodness», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 126-132

14. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Τέχνη, ἀλήθεια καὶ ἀγαθότητα», στό: Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), Λέσβος, 2000, σσ. 249-257

15. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Anton, John P., Πανούσης, Βασίλης Σπ., Τζαβάρας, Γιάννης, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργίου, Θεόδωρος, Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, Reedy, Jeremiah, Γεμενετζῆς, Κώστας, Μωραΐτου, Δέσποινα, Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Purtill, Richard, Castle, Lilia, Ἐργᾶ, Ἑλένη, Miller, Alfred E., Miller, Maria G., Παπαθανασίου, Αἰκατερίνη Γ., Φαναρᾶς, Βασίλειος, Ζερβάνος, Κωνσταντῖνος Ι., Μπεργιαννάκη, Ἰωάννα Δέσποινα, Παπασπύρου, Νικόλαος Ι., Witchalls, James, Πρακτικὰ Θ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Τόμος Γ΄), 20-30/08/1997, Ἰωνία, 1998, 324 σ.

16. Purtill, Richard, Cherbakova - Castle, Lilia, «Ancient and modern medical ethics», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 162-171

17. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Σάντας, Γεράσιμος-Ξενοφῶν, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Luz, Menahem, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Yamakawa, Hideya, Miller, Alfred E., Miller, Maria G., Boger, George, Olshewsky, Thomas M., Helm, Robert M., Cherbakova - Castle, Lilia, Wubnig, J., Witchalls, James, Debru, Armelle, Fedorova, Olga, Gunderson, Martin, Newell, Henry, Schulze, Werner, Socie, Kathryn A., Tress, Daryl M., Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), 20-30/08/1997, Ἀθήνα, Ἰωνία, 1998, 299 σ.

18. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Ἀρχαία καὶ σύγχρονη ἰατρικὴ ἠθική», στό: Πρακτικὰ Θ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Τόμος Γ΄), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 273-284

19. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Is the via negative a kind of skepticism? » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 148-154

20. Πολίτης, Νικόλαος Γ., Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Anton, John P., Polansky, Roland, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Μπουρατίνος, Αἰμίλιος, Olshewsky, Thomas M., Stanley, Richard F., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Πρακτικὰ Η΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Τόμος Γ΄), 04-14/07/1996, 1997, 248 σ.

21. Purtill, Richard, Cherbakova - Castle, Lilia, «Is Plato a friend or enemy of democracy», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 162-168

22. Purtill, Richard, Cherbakova - Castle, Lilia, «Εἶναι ὁ Πλάτων φίλος ἢ ἐχθρὸς τῆς Δημοκρατίας;», στό: Πρακτικὰ Η΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Τόμος Γ΄), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 170-178

23. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Polansky, Roland, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Καρασμάνης, Βασίλης, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Schulze, Werner, Poulakos, John, Arends, Frederik, Havlicek, Ales, Lisi, Francisco L., Stalley, R. F., Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), 04-14/07/1996, Athens, 1997, 246 σ.

24. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Robinson, Thomas M., Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, Purtill, Richard, Lafrance, Y., Chang-Un, Kwon, Casertano, Giovanni, Boger, George, Scolnicov, Samuel, Mouraviev, S. N., Baltzly, Dirk, Barker, Evelyn M., Goldberg, David W., Perelmuter, Ze 'ev, Roman, Ramon, Proceedings of the Seventh International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Λόγου - The Philosophy of Logos (Vol. I), 20-27/08/1995, Athens, 1996, 208 σ.

25. Purtill, Richard, «Logic and logos», στό: Proceedings of the Seventh International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Λόγου - The Philosophy of Logos (Vol. I), Σάμος - Πάτμος, 1996, σσ. 176-181

26. Purtill, Richard, «Sceptical criticisms of the stoic doctrine of signs » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 75-82

27. Purtill, Richard, «Philosophy and the Eastern Church Fathers», στό: Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), Samos - Patmos, 1994, σσ. 236-243

28. Purtill, Richard, Cherbakova - Castle, Lilia, «Ἡ φιλοσοφία στὴν ὀρθόδοξη ἀνατολικὴ παράδοση», στό: Πρακτικὰ Ε΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Τόμος Β΄), Σάμος - Πάτμος, 1994, σσ. 284-293

29. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Long, A. A., Schofield, Malcolm, Glucker, John, Purtill, Richard, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Bigelow, John, Tejera, Victorino, Moravcsik, Julius M., Clay, Diskin, Browning Cole, Eve, Curd, Patricia, Lesses, Glenn, Lewis, Eric, Wagner, Herbert, Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), 22-30/08/1992, Athens, 1994, 216 σ.

30. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Τερέζης, Χρῆστος, Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Μπέγζος, Μάριος Π., Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καϊμάκης, Παῦλος, Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα, Reedy, Jeremiah, Δρακοπούλου, Χριστίνα, Πολίτης, Νικόλαος, Purtill, Richard, Σχοινᾶς, Φώτιος, Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ., Παῦλος, Γεώργιος Π., Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπαθανασίου, Μαρία, Γιαγκάζογλου, Σταῦρος, Cherbakova - Castle, Lilia, Russell, Norman, Πρακτικὰ Ε΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Τόμος Β΄), 20-28/08/1993, Ἀθήνα, 1994, 350 σ.

31. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Anton, John P., Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Purtill, Richard, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Sijaković, Bogoljub, Παπαθανασίου, Μαρία, Sullivan, Thomas D., Russell, Norman, Bouteneff, Peter, Perishich, Vladan, Zunjic, Slobodan, Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), 20-28/08/1993, Athens, 1994, 328 σ.

32. Purtill, Richard, «Hellenistic logic», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), Rhodes - Lindos, 1993, σσ. 156-168

33. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Ἀνεμογιάννης-Σινανίδης, Σπυροδῆμος Γ., Robinson, Thomas M., Purtill, Richard, Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ., Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Yamakawa, Hideya, Centrone, Bruno, Παπαθανασίου, Μαρία, Bigelow, John, Dobrochotov, Alexander L., Kusayama, Kyoko, Lautner, Peter, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Suzuki, Teruo, Zhmud, Leonid, Abraham, W. E., Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy , Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), 22-27/08/1991, Athens, 1992, σ. 257

34. Purtill, Richard, «Pythagorean persons», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 163-170

35. Purtill, Richard, «Οἱ Πυθαγόρειοι περὶ τῆς ψυχῆς ἢ περὶ τοῦ προσώπου», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Τόμος Β΄), Πυθαγόρειο Σάμου, 1992, σσ. 134-141

36. Πολίτης, Νικόλαος Γ., Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Τερέζης, Χρῆστος, Κανελλόπουλος, Ἀθανάσιος Π., Anton, John P., Πανούσης, Βασίλης Σπ., Μπέγζος, Μάριος Π., Τζαβάρας, Γιάννης, Robinson, Thomas M., Purtill, Richard, Σχοινᾶς, Φώτιος, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Παπαμιχαλόπουλος, Ἀνδρέας, Παπαθανασίου, Μαρία, Bigelow, John, Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Τόμος Β΄), 22-27/08/1991, Ἀθήνα, 1991, 200 σ.

37. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Πόταγα, Ἄννα Κ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Παναγιώτου, Πάνος, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Kahn, Charles H., Καρασμάνης, Βασίλης, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Στρατσάνη-Μαραγκοῦ, Μαρία, Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Juffras, Angelo, Moravcsik, Julius M., Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), 27-31/08/1988, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἰωνία, 1990, 224 σ.

38. Purtill, Richard, «Ἡ ἑνότητα τῆς Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας », στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), Σάμος, 1990, σσ. 186-192

39. Purtill, Richard, «The unity of Pythagorean philosophy», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 337-343

40. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Anton, John P., Gigon, Olof, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Vincenzo, J. P., Kahn, Charles H., Huffman, Carl A., Classen, Carl Joachim, Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, Rossetti, Livio, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Ἀλεξανδράκης, Α., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., O' Brien, Denis, Bolton, Robert, Juffras, Angelo, Yamakawa, Hideya, McKirahan, Richard, Casertano, Giovanni, Banu, Ion, Furley, D. J., Hetzler, Florence M., Nails, Debra, Silvesstre, Maria Luisa, Suzuki, Teruo, Tejera, Victorino, Φιλιππούσης, Γιάννης, Moravcsik, Julius M., Μουρελάτος, Α.-Φ. Δ., Abraham, W. E., Gallop, D., Haden, J., Karnos, David D, Mansfeld, J., McCoy, M., Mouraviev, S. N., Ostenfeld, Eric Nis, Sider, D., Tjiattas, Mary, Viano, C., Yonezawa, Shigeru, Wubnig, J., Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), 27-31/08/1988, Athens, 1989, 453 σ.