ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Garcia, Juan, «Κάτοπτρα » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 24, 279-280 (1975), σ. 519

2. Garcia, Juan, «Ἡ ἠθικὴ κρίση τοῦ παιδιοῦ » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 71 (1958), σσ. 240-242

3. Garcia, Juan, «Ἡ ἠθικὴ κρίση τοῦ παιδιοῦ (ΙΙΙ) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 72 (1958), σσ. 259-266