ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Goldmann, Lucien, Διαλεκτικὲς ἔρευνες, Ἀθήνα, Γνώση, 1986, 442 σ.

2. Goldmann, Lucien, «Ἡ γενετικὴ δομικὴ μέθοδος στὴν ἱστορία τῆς λογοτεχνίας » , Δευκαλίων, 25-26 (1979), σσ. 136-150

3. Goldmann, Lucien, Εἰσαγωγὴ στὸν Lukacs καὶ στὸν Heidegger, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1975, 44 σ.

4. Goldmann, Lucien, «Σοσιαλισμὸς καὶ οὑμανισμός » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 20 (1964), σσ. 13-22