ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kamper, Dietmar, «Ἀνατρεπτικὴ κυριαρχικότητα: Ἕνα σκίτσο γιὰ τὸ μέλλον τοῦ πολιτικοῦ κατὰ τὸν Georges Bataille » , Λεβιάθαν, 6 (1990), σσ. 57-66

2. Kamper, Dietmar, «Ἡ θανατοκρατία τοῦ λόγου . Ἀγόρευση γιὰ ἕνα δεύτερο Διαφωτισμό» , Λεβιάθαν, 2 (1988), σσ. 21-29