ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Koen, Abraham, Stoicism: A philosophical assessment, χ. τ., χ.χ., 69 σ.

2. Koen, Abraham, Art and idea. Money, Eros and Anxiety in the “Brothers Karamazov”, χ. τ., χ.χ., 21 σ.

3. Koen, Abraham, Why did Plato expels the poets twice?. The argument in “Republic” X, χ. τ., χ.χ., 26 σ.

4. Koen, Abraham, Epicurus. A Philosophical Reconstruction, χ. τ., χ.χ., 260 σ.

5. Koen, Abraham, Models for understanding intellectual change, χ. τ., χ.χ., 32 σ.

6. Koen, Abraham, The emergence of the concept of History. Historical causality in Herodotus, χ. τ., χ.χ., 24 σ.

7. Koen, Abraham, Ὑπόμνημα, Ἀθήνα, 1984, 17 σ.