ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., Ὁ Σωκράτης. Ἡ δισχιλιοστὴ τετρακοσιοστὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὸν θάνατό του, Ἀθήνα, Γόρδιος, 2001, 312 σ.

2. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Τὸ πρόβλημα τοῦ “ἑλληνικοῦ θαύματος”», Φιλοσοφία, (1993-1994) , σσ. 308-318

3. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Conche Μ., Héraclite: Fragmentes, texte établi, traduit et commenté. P.u.f. (coll. "Epimethée"), Paris, 1986, 2e ed., 1987, 496 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 517-525

4. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Εἶχαν ἢ ὄχι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὴν ἰδέα τῆς ἱστορίας; » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 22 (1991), σσ. 14-28

5. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Ἐν ἀρχῇ ἦσαν οἱ Ἕλληνες… Οἱ Ἑλληνοπόντιοι τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης καὶ τὰ προβλήματά τους», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 64(1989) , σσ. 230-237

6. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Τὰ ἠθικὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη», Φιλοσοφία, 17-18(1987-88) , σσ. 325-355

7. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., Ἱστορικά, Φιλοσοφικά, Κριτικά, Ἀθήνα, ΟΔΕΒ, 1987, 214 σ.

8. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Κὰρλ Μὰρξ καὶ Ἀριστοτέλης: Ἀπὸ τὸ ἀφηρημένο στὸ συγκεκριμένο», στό: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 62-69

9. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., APИСТОTЕПЪ, Τόμος Δ΄, Mockba, 1984, 830 σ.

10. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., Ὁ Σωκράτης, Ἀθήνα, ΟΔΕΒ, 1984, 175 σ.

11. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Ἡ μελέτη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δημόκριτου στὴν ΕΣΣΔ», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 373-383

12. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «The socio-political views of Heraclitus of Ephesus», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 92-108

13. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Ἡ ἀρχαιότητα καὶ ἡ σύγχρονη ἐποχή», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 485-489

14. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Ἡ διαλεκτικὴ τοῦ Ἡρακλείτου τοῦ Ἐφεσίου » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 9 (1982), σσ. 58-65

15. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Aristotle and Marx», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 17-20