ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Καραμπελιᾶς, Γιῶργος, Ρομπέν, Ζάκ, Μοδινός, Μιχάλης, Κορφιάτης, Κώστας, Passet, René, Λουλούδης, Λεωνίδας, Σάχς, Ἴγκνασι, Morin, Edgar, Ἡ οἰκολογικοποίηση τῆς σκέψης , Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις "Κομούνα", 1990, 155 σ.

2. Passet, René, « Γιὰ μιὰ οἰκονομία ποὺ θὰ σέβεται τὴ βιόσφαιρα», στό: Ἡ οἰκολογικοποίηση τῆς σκέψης, Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις "Κομούνα", 1990, σσ. 81-94