ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kahn, Charles H., «Ἡ ἱστορικὴ τοποθέτηση τοῦ Ἀναξαγόρα», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), Σάμος, 1990, σσ. 62-70

2. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Πόταγα, Ἄννα Κ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Παναγιώτου, Πάνος, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Kahn, Charles H., Καρασμάνης, Βασίλης, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Στρατσάνη-Μαραγκοῦ, Μαρία, Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Juffras, Angelo, Moravcsik, Julius M., Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), 27-31/08/1988, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἰωνία, 1990, 224 σ.

3. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Anton, John P., Gigon, Olof, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Vincenzo, J. P., Kahn, Charles H., Huffman, Carl A., Classen, Carl Joachim, Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, Rossetti, Livio, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Ἀλεξανδράκης, Α., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., O' Brien, Denis, Bolton, Robert, Juffras, Angelo, Yamakawa, Hideya, McKirahan, Richard, Casertano, Giovanni, Banu, Ion, Furley, D. J., Hetzler, Florence M., Nails, Debra, Silvesstre, Maria Luisa, Suzuki, Teruo, Tejera, Victorino, Φιλιππούσης, Γιάννης, Moravcsik, Julius M., Μουρελάτος, Α.-Φ. Δ., Abraham, W. E., Gallop, D., Haden, J., Karnos, David D, Mansfeld, J., McCoy, M., Mouraviev, S. N., Ostenfeld, Eric Nis, Sider, D., Tjiattas, Mary, Viano, C., Yonezawa, Shigeru, Wubnig, J., Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), 27-31/08/1988, Athens, 1989, 453 σ.

4. Kahn, Charles H., «The historical position of Anaxagoras», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 203-210

5. Kahn, Charles H., «Democritus on moral psychology», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 307-316

6. Kahn, Charles H., «Aristotle on the possibility of altruism», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 74-92