ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gaarder, Jostein, «Ὁ “περίεργος” φιλόσοφος», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 4/10/1998, σ. 13

2. Gaarder, Jostein, «“Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ Κόσμος”», Ἡ Καθημερινή, 04/10/1998, σ. 37

3. Gaarder, Jostein, «“Ἡ φιλοσοφία εἶναι τὸ ρὸκ τῆς δεκαετίας τοῦ '90”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 2/8/1998, σσ. 24-25

4. Gaarder, Jostein, «Ἡ ἀρετὴ τῆς περιέργειας», Ἡ Καθημερινή, 25/09/1998, σ. 10

5. Gaarder, Jostein, Sofies Welt, Roman über die Geschichte der Philosophie, München-Wien, Hauser Verlag, 1993, 614 σ.