ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Popkin, Richard H., «Popkin Richard H., “Σκεπτικισμὸς στὴ νεώτερη φιλοσοφία” » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 24 (1991), σσ. 293-299

2. Popkin, Richard H., «Σκεπτικισμὸς στὴ νεώτερη φιλοσοφία » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8 (1991), σσ. 293-299