ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Giddens, Antony, «Ἀπὸ ποὺ πᾶνε πρὸς ἀριστερά;», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 11/02/2001, σ. 22

2. Giddens, Antony, «Παλιὲς ἀξίες, νέες πολιτικές», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 07/04/2000, σ. 13

3. Giddens, Antony, « Χρόνος καὶ χῶρος στὴν κοινωνικὴ θεωρία», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 497-514