ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Podskalsky, Gerhard, «Die allseitige Hochschätzung der Freundschaft (Φιλία) bei den humanistisch gesinnten Theologen in Byzanz (von Photios bis Bessarion » , Studi sull' Oriente Cristiano, 7, 1 (2003), σσ. 129-146

2. Podskalsky, Gerhard, «Ὀρθόδοξη καὶ δυτικὴ θεολογία » , Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 774 (1998), σσ. 637-659

3. Podskalsky, Gerhard, «Zeses Th. N., “Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος-Συγγράμματα-Διδασκαλία”. Thessalonike, Πατρ. Ἵδρυμα Πατερ. Μελετῶν [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 30], 1980, 555 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 77 (1984), σσ. 440-462