ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Petazzi, Carlo, «Σχολιασμένη βιβλιογραφία γιὰ τὸν Th. W. Adorno » , Signum, 17-18 (1982), σσ. 29-32

2. Petazzi, Carlo, «Σχολιασμένη βιβλιογραφία γιὰ τὸν Th. W. Adorno » , Signum, 15 (1981), σσ. 1, 12-15

3. Petazzi, Carlo, «Σχολιασμένη βιβλιογραφία γιὰ τὸν Th. W. Adorno » , Signum, 16 (1981), σσ. 11-16