ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gessel, Wilhelm, «Apostolopoulos Charalambos, “Phaedo Christianus”. Studien zur Verbindung und Abwägung des Verhältnisses zwischen dem platonischen “Phaidon” und dem Dialog Gregors von Nyssa “Über die Seele und die Auferstehung”.-Frankfurt -Bern-New York: . Peter Lang 1986, XI, 416 S. (Europäische Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie, Bd 188)» , Theologische Revue, 2 (1987), χ. σ.