ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Löwith, Karl, Οἱ πολιτικὲς συνέπειες τοῦ ὑπαρξισμοῦ τοῦ Χάιντεγγερ, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1991, 31 σ.

2. Löwith, Karl, Ἀπὸ τὸν Χέγκελ στὸν Νίτσε. Τὸ ἐπαναστατικὸ ρῆγμα στὴ σκέψη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 380 σ.

3. Löwith, Karl, Ἀπὸ τὸν Χέγκελ στὸν Νίτσε. Τὸ ἐπαναστατικὸ ρῆγμα στὴ σκέψη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 254 σ.

4. Löwith, Karl, Ἀπὸ τὸν Hegel στὸν Nietzsche. Τὸ ἐπαναστατικὸ ρῆγμα στὴ σκέψη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 254 σ.